ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸ਼ਖਾ ਇਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋ ਜਾਣ ਲੋ ਅੱਖਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਨੁਕਤਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ,ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ

ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ,ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ,

ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਦੀ ਨਾੜ ਸੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ

ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨੂ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੌ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੱਥ ਦੇ

ਸੌਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਾਣੇ ਖਾਲੋ_ਨਿਗਾ ਐਨੀ ਤੇਜ ਹੋਜੂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼🦅ਇੱਲ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੇ• ਐਨਕ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ #ghardawaid #ghardavaid #healthytreats

Posted by ਘਰ ਦਾ ਵੈਦ on Tuesday, 25 July 2023

ਅੱਖਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਜਸ ਤਰਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੁਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾੜ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚਸ਼ਮਾਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਾਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *