ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਧ ਮਰ ਰਹੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ-ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਹ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਮ-ਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀ ਵੀ ਐਲਸੀਡੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਰੋ-ਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਰੋ-ਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਏਨੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆ-ਤ-ਮ-ਹੱ-ਤਿ-ਆ ਕਰਨ ਤਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾ-ਰ-ਟ-ਟੈ-ਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌ-ਤ ਦਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੌ-ਤ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਡ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਗ਼-ਲ-ਤ ਨਿਊਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,ਥਾ-ਪ-ਰ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *