ਕੇਲਿਆਂ ਉਤੇ 1 ਚੁਟਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾ ਲਓ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਵਾਸੀਰ ਖਤਮ

ਪੁਰਾਣੀ ਬਵਾਸੀਰ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਵਾਸੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ

ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਟਕੜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੇ

ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਗਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਇਸ ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੁਟਕੀ

ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ

ਇਹਨਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *