ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਿੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ

ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਉਪਰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਦਸ ਵਾਰੀ ਇਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਸਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੂਸਰੇ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਪੇਟ ਦੀ ਉੱਪਰ ਮਸਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ

ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੱਥ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਪਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੁ-ਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਸਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਸਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਢੂਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *