ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਗ,ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਦੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਹੋਣਗੇ ਗਾਇਬ-ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ

ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਭਾਵ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਲਾਬਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਅਾ,ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਛੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ । ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ

ਛਾਹੀਆਂ ਖ਼ਤਮ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦਾਗ਼ ਧੱਬੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਹੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *