ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਏਨੀਂ ਆਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਇਸਬਗੋਲ ਮੁਸਲੱਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਅਦ ਕਿਸਨੀਜ

ਚਿਪਚਿਪੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਖੁਸ਼ਕ ਇਹ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.ਤੁਸੀਂ 50 ਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਾਵਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਪਚਿਪੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਚਿਪੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼

ਤਲੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹੇਜ਼

ਦੇਖ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਤਮੈਥੁਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ- ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *