ਦੰਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਮੋਤੀਆ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ-ਪੀਲਾਪਣ ਦੂਰ-ਕੀੜਾ-ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੰਦ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਲਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ

ਤਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਦਰਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 1 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚੁਟਕੀ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੇ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ

ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ-ੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਦਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਾਫ ਸੋ ਕਰੇ ਹੋ ਸਕਣ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.