Breaking News

ਦੰਦ ਵਿਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੀੜਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗਾਇਬ-ਜਲਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਹੀ

ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ

ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੰਜ ਛੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਨਾ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੂੰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ

ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਸ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਦੰਦ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਇਹ ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੂੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੱਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੌਗ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚੁੱਟਕੀ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਸੂੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਫਟਕਰੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਟਕਰੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੋ ਘੱਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੀ ਇਕ ਕਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *