ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀ ਲਓ-ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ -ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂਦਾ ਦਰਦ-ਕੁਝ ਹੀਦਿਨਾਂ ਵਿਚਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ

ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਂੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ

ਅਤੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਦਾਲਚੀਨੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੁਕੜਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਣ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ

ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੁ-ਲਾ-ਕ-ਜ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *