ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਰਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨਾਮਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਖ਼ਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਜੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਧਾਂਤ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿਪ ਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਲੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਤਾ ਫੌਲਾਦ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੱਨਾ ਮੱਕੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਕਰ ਫਲੀ 10 ਗਰਾਮ। ਬਰਗਦ ਦੁਧ ਦਸ ਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚਮਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਟਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਮਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਏਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *