Breaking News
Home / Entertainment / ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਮਿਲੂਗਾ-ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਗਾਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼

ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਮਿਲੂਗਾ-ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਗਾਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼

ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਲੇਪ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਢਿ-ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗਲਤ ਹਨ

ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,

ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ

ਧਤੂਰੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਉਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ

ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਾੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ।ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: