ਘਰੇ ਪਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ-ਬਲੌਕ ਨਾੜਾਂ ਖੋਲ ਦਵੇਗਾ-ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ,ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਫਰ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਦਿਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਰਾਮ ਅਖਰੋਟ ਦਸ ਗਰਾਮ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਚਾਚਾ ਦੱਸ ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੱਸ ਗ੍ਰਾਮ ਮਗਰ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਗਰਾਮ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਜਪੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਵੇਗੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਕਸਰ ਨੂੰ ਦਸ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ

ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *