ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਰੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਇਲਾਜ਼

ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਇਲਾਜ਼

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲਓ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਭਰਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਟੀਵਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ.ਹਾਜ਼ਮਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ

ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ.ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ,ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.ਐਲੋਵੇਰਾ ਨਿੰਬੂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ

ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ

ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚ ਚਾਰ ਚਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲਓ ਦੋ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.ਜੇਕਰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੁਚਲਣ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ.ਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ

ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *