Breaking News
Home / Entertainment / ਬੁੱਡਿਆ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਨਾਲ

ਬੁੱਡਿਆ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ ਬਵਾਸੀਰ ਵਾਤ ਰੋਗ ਪੀਲੀਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ।ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੌਠ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ 4 ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ

ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ

ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਫੋੜੇ-ਫਿਨਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਛਾ ਉਪਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ

ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ

ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਿਉ ਤੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੱਥਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ

ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ,ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਲੱਸੀ ਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ

ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਾਸੀਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਦੋ-ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸਿਰ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾ ਤਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: