Breaking News
Home / Entertainment / 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਓਗੇ-ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹੂ ਪਾਸੇ ਹੋਜੂ

120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਓਗੇ-ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹੂ ਪਾਸੇ ਹੋਜੂ

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਓਗੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ1 ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ2 ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਬੀ-1 ਵਿਟਾਮਿਨ-ਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਚੂ-ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ਇਕ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਪਿਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤ ਨਾਲ

ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ

ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਪਾਨ ਦ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ

ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੈੱਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ੇਦ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ

ਖਾਰਸ਼ ਖੁਜਲੀ

ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਰਸ਼ ਖੁਜਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹੋ-ਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: