ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨੁੱਕਰਾ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਊ-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਾਲੋ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤੀ ਰਹੇਗੀ।ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੁਢਾਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ

ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਦੇਵੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਮਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਖਰੋਟ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਤੁਸੀਂ ਛੂਹਾਰੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 30 ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਖਰੋਟ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਛੁਹਾਰੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ।ਅਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੋਗੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਂਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *