ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਕ ਚੱਮਚ ਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਾ ਲਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਦਾ ਸਕਣ ਗੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਵਿਚ ਅਕੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਫੇਦ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਛਿਲਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ 2 ਲੱਸਣ ਦੀ-ਆਂ ਕਲੀਆਂ ਸ਼ਿਲਕੇ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੁ-ਟ-ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱ-ਟਿ-ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱ-ਪ ਨੱ-ਪ ਕੇ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਓ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.