ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ੁਰੂ-2022 ‘ਚ ਸ਼ਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ

ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਮੀਨ-ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਮੀਨ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਕਰ ਅਤੇ ਤੁਲਾ-ਮਕਰ ਅਤੇ ਤੁਲਾ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੁੰਭ-ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.