ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੀ ਰਹਿਣਾ-ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ

ਮੱਛਰ ਵੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਛਰ ਵੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਵੱਢੇਗਾ,ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ

ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਛਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਟੋਰੀ ਦੇਵੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਪੂਰ

ਮੱਛਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ

ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ,ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *