Breaking News
Home / Entertainment / ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ-ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ-ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ

ਦਰਦ ਦੂਰ

ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੰਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਗਾ੍ਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ‌।ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁੰਢ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ-ਤ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਇੰਫਲਾਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਜਵਾਇਣ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ

ਅਜਵਾਇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋ ਵਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ।ਇਸ ਚੂਰਨ ਦਾ ਇਕ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

ਗੁੜ

ਇੱਕ ਚਮਚ ਚੂਰਣ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁੜ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਗੁੜ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ ਜੇਕਰ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕ, ਭਿੰਡੀ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ,ਤਿਲ, ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁੰਢ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: