ਡੇਂਗੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਕਾਹੜਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਧਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ ਸੈੱਲ ਡੇਂਗੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਿਰਫ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਜਾਂ

ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ,ਜਿਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਧਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਗਲੋਅ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਗੁੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਛੋਟੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸਾਬਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ.ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਲੋਅ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਬਾਲੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਡੇਂ-ਗੂ ਕਾਰਨ ਯੌ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਘਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ. ਸੈੱਲ ਘਟਣ ਨਾਲ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਓ.ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਓ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬ-ਚਾ-ਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ

ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਘਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲਓ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਉ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ .

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *