ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੇ 5 ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇਗਾ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ. ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ 3 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਓਮ ਸ਼ਨਿਸ਼੍ਚਾਰ੍ਯੈ ਨਮਹ, ਓਮ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਂਸ: ਸ਼ਨਿਸ਼੍ਚਾਰਾਯ ਨਮ:। ( ॐ शं शनैश्चरायै नम:, ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनैश्चराय नम: ।। ) ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀ ਨੀਚੇ ਦਿਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *