ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ

ਟਾਇਮਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਟਾਇਮਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਢਿੱਲਾ ਹੈ

ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ

ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜ਼-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਰਕਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ

ਪਰਹੇਜ਼

ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 9814430250 ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *