ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ-ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਸ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿੱਤਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਮ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿ-ਤ-ਰਿ-ਆ ਹੋਇਆ

ਰਸ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਐ-ਨ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਹਨ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੇਟ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੇ-ਚੈ-ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.