ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ-ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਗਦ ਕੇਸਰ ਬਾਹੁਬਲੀ ਰੂਮੀ ਮਸਤਕੀ ਅਕਰ ਕਰਾਂ ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ.ਸੰਘਾੜੇ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈਲੀਓ ਮੂਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲੀ ਅਠਤਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ.ਖੋਪਾ ਗਿਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ.

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਜੈਫਲ ਜਲਵਤਰੀ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਅਜਵਾਇਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੜ੍ਹ.ਬਹੇੜਾ ਆਂਵਲਾ ਪਿਪਲਾ ਮੂਲ ਕੁਟੱਗਨਣ ਦੇ ਬੀਜ ਮਘਾਂ ਸੁੰਢ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਈ ਤੇਈ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਤੇਈ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਧਾਵੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇਈ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਗੁੜ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਤੇਈ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਏਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁ-ਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *