ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਰਾਮਬਾਣ ਚਾਹ

ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਰ ਦਰਦ ਦੀ ਰਾਮਵਾਣ ਦਵਾਈ ਗਠੀਆ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ

ਚਿਹਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੌਣਕ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੌਣਕ ਆਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਸਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਲੂਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ,ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਤੇਜ ਪੱਤਾ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਓਥੇ ਜਾ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ

ਗਿਲੋ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਏਨਾ ਨੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਤਾਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ

ਖੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਬਣੇਗਾ। ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ।ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਧੇਗੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *