1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ

ਬਵਾਸੀਰ

ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਤੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗੀ ,ਸਮੋਸਾ,ਚੌਮੀਨਸ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾ ਸਾਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ।ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਬੂ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਮੈਟਾਬੌਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੇਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ,ਐਂ-ਟੀ-ਔ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ,

ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ

ਇਨਫਾਮੈਨਟਰੀ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲੂਵੀਰਾ ਜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਹਫਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਜੜੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *