1 ਰਾਤ ਚ’ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ

ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਅਲਸੀ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਗੁੜ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅਲਸੀ ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਕਲੌਂਜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ

ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆਟੇ ਦੇ

ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋਡ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ

ਜਾਣਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਡ਼ਿਆਂ ਨੂੰ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਅਜਵਾਇਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੁਕਸ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ

ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਰੇਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *