ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 10 ਤਰੀਕੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਢਿੱ-ਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਗੁ-ਆ-ਉ-ਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਗ-ਲ-ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱ-ਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿ-ਯ-ਮਿ-ਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅ-ਜ਼-ਮਾ-ਉ-ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਹੀ ਖਾਓ, ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈ-ਕ-ਰੋ ਅਤੇ ਸੂ-ਖ-ਮ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱ-ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਅਤੇ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂ-ਡ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੰ-ਲ-ਨੀ-ਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ।ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਸੇ, ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਭੁੱ-ਖੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅ-ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯ-ਕੀ-ਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ।

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਸਰਤ ਹਾਲੀਆ ਖੋ-ਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱ-ਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਲ ਦੌ-ੜ-ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ-ਸ਼ਾ-ਲੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈ-ਡ-ਮਿ-ਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਪੀਡ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੰ-ਡ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੁ-ਪੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੰ-ਡ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਦ, ਪਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਲੀ-ਕੋ-ਰਿ-ਸ ਐ-ਬ-ਸ-ਟ-ਰੈ-ਕ-ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘਟਾਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਵਿਚ ਨਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਲੂਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮਕ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮ-ਸਾ-ਲਿ-ਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਮਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕਾ-ਰ-ਨੀ-ਟਾ-ਈ-ਨ ਦੇ secretion ਦੀ ਅ-ਗ-ਵਾ-ਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣ ਹੈ ਜੋ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ

ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤ-ਣਾ-ਅ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋ-ਰ-ਟੀ-ਸੋ-ਲ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਦੇ સ્ત્રાવ ਨੂੰ ਵੀ ਘ-ਟਾ-ਉਂ-ਦਾ ਹੈ। ਕੋ-ਰ-ਟੀ-ਸੋ-ਲ ਦੇ ਪੱ-ਧ-ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਮੁੱ-ਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਫੈ-ਟ ਬਰਨਿੰਗ ਫੂ-ਡ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚ-ਰ-ਬੀ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਗੋਭੀ, ਟਮਾਟਰ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਹਨ।

ਸਵੇਰੇ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੇਰੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿੰ-ਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਭਾ-ਰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ-ਸ਼ਾ-ਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਬੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਚਰਬੀ ਸ਼ਾ-ਮ-ਲ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੋਕਾਡੋ, ਜੈਤੂਨ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮੇ-ਵੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸ-ਰੋ-ਤ ਹਨ।ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ਸ਼-ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਸ ਨਾਲ ਬ-ਲੋ-ਟਿੰ-ਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੌਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.