10 ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਨੁਸਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,10 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁ-ਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਸਰਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ,ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾ ਤੁਸੀ ਇਕ ਬਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈ-ਫ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ, ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲਵੱਤਰੀ ,ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ,ਇਰਾਨੀ ਅਕਰਕਰਾ, 10 ਗ੍ਰਾਂਮ ਵੰਗ ਭ-ਸ-ਮ, 10 ਗਰਾਮ ਤਵਾਂਗ ਭ-ਸ-ਮ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਗ ਪਿਸ਼ਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਤੀ ਪਿਸਤੀ, ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਭ-ਸ-ਮ, ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰਾ ਭ-ਸ-ਮ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਮੁ-ਸ-ਲੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਲ ਮਖਾਣਾ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ

ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਥੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ

ਮੰਗਵਾਉਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ6239617099,7009473168 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਸੈਰ ਕਰੋ ਯੋਗਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾ-ਣਾ-ਯਾ-ਮ ਕਰੋ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਮੈਦੇ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.