ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ 100% ਸੌਖਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਨੁਕਤਾ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇ-ਥੀ-ਦਾ-ਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾ-ਮ-ਣ ਦੀਆਂ ਗਿ-ਟ-ਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁ-ੜ-ਮਾ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਦਾਰੂ ਲੈਣਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਕਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੇ-ਮ ਅਤੇ ਟਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾ-ਤ-ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਾ-ਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦਾ-ਤ-ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਟਾ-ਹ-ਣੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦਾ-ਤ-ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੋ-ਗਾ-ਸ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋ-ਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਟਿ-ਊ-ਬ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਗੇਹੂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਆ ਖਾਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕ-ਲੀ-ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ-ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *