3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਗੈਸ, ਕਬਜ਼ , ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੱਦ ਆਉਣੇ 100 % ਖ਼ਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੀ ਸੁੱਕੀ-ਸੁੱਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਚ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਆ,ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੋੜਾ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ ਬ-ਨ-ਣ ਦੀ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਆ,

ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਛਾਲ ਮਾ-ਰ-ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਨਹੀ ਸਾਰਦੇ ਤੇ ਕੰ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ,ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰ ਆ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਬ-ਨ-ਣ ਦਾ। ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹ,ਕੋਫੀ,ਸ਼ਰਾਬ,ਸਿਗਰਟ,ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ,ਨਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ,ਦਾਲਾਂ,ਆਲੂ,ਚੋਲ,

ਅਰਬੀ ਇੰਨਾ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਏ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗੈਸ ਬਨਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਹਰਾਨ ਕਦੇ ਗੱ-ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਜਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਪਾਉਡਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਕੁ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਕੁ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਜਰੂਰ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਬਨਣ ਦੇ ਚਾਨਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਲਾਜ ਇਕ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਪੰਜ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਤੇ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ 100% ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪੂਤਣੇ ਦਾ ਸਤ ਲੈ ਕੇ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਓ ਪੂਤਣਾ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗ-ੜ-ਬ-ੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਇਲਾਜ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੈਸ ਜਾਂ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਚੂ-ਪ-ਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਸ ਬਨਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ,ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ,ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਗਲਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ 100% ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.