ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ 100%

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਜ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਗਠੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁ-ਕਾ-ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁ-ਕਾ-ਨ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੂੰ-ਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੂੰਦ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਚਮਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਗੂੰਦਦ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆ-ਰਾ-ਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੱਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਤਾਂ

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਕਮਰ ਦਾ ਮੋਢੇ ਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.