ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ 100% ਘੈਂਟ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਲੂਬੁਖਾਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਫੈ-ਟੀ ਲੀ-ਵ-ਰ ਕਰੋ ਠੀਕ,ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈ-ਟੀ ਲਿਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,

ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈ-ਟੀ ਲੀ-ਵ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਮਾ-ਰਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜ-ਕ-ੜਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਜਿਹੜੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈ-ਟੀ ਲੀ-ਵ-ਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿ-ਵ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਜੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇ-ਚ ਇ-ਮ-ਲੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਪਾਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ ਅਤੇ ਇ-ਮ-ਲੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾ-ਜ਼-ਮਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ,

ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵਧੀਆ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਦ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਬੀ-ਮ-ਰਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉਪਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.