ਪੇਟ ਰੋਗਾਂ ਲਈ 2 ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾ-ਰਿ-ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲਸ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਦਿਮਾਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ

ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੁਸਖੇ ਲਵਾਂਗੇ ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਲਵਾਂਗੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਅਤੇ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਚਮਚ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲਓ ਧਨੀਏ ਚ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਸੌਂਫ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ.ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤ-ਣਾ-ਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਕ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਨੀਂਦ ਨਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਰਦ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .ਕਥਿਤ ਖੂ-ਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਚਮਚ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ

ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹਰ ਕੋਈ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾਓ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ

ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਸੇਵਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਆਸ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱਸਿ-ਆ- ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਮੁਨੱਕਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੁਨੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਐ-ਲ-ਓ-ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈ-ਠਿ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.