ਧਾਂਤ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਧਾਂ-ਤ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ,ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗੀ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਟੇ-ਡਾ-ਪ-ਣ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਛੋ-ਟਾ-ਪ-ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ-ਰ-ਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਭਾਵ ਕਿ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ

ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ,

ਰਸੌਂਤ, ਕਾਲੇ ਬਾਸੇ ਦੀ ਛਿਲੜ, ਬੇਲਗਿਰੀ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਫਲੀ, ਸੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ-ਮ-ਲਾ, ਭਾਠਾ, ਭੱਖੜਾ ਮੂਲੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਨੁਸਾਦਰ, ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਪਦੀਨਾ, ਚੋਰੈਤਾ,ਨਾਗਰ ਮੋਥਾ, ਅਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਤੀ ਭਸਮ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਤੀ ਭ-ਸ-ਮ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ,

1 ਚੱਮਚ ਦ-ਵਾ-ਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਾਤ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੁਆਈ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਸਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲਹਿਰਾਕਾਕਾ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮ-ਰੀ-ਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9876552176 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ,ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨੁਸਖਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲਾਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment