20 ਰੁਪਏ ਚ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼-stretch marks ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਜੂ ਦੂਰ

20 ਰੁਪਏ ਚ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ 20 ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮਜ੍ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ੍ਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਖਤਮ

ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਪਸ਼ੂਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 1 ਚੱਮਚ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਓਲਿਵ ਓਇਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਬਾਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਲਓ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ

ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਆਇਆ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਗ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ 1 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ

ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਨੈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ

ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ body ਲੋਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂ-ਪ-ਸ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਕਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *