30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆਜੂ

ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਰ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੂ-ਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਆਵੇਗੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਖੂ-ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮ-ਸ਼ੀ-ਨ ਹਨ ਇਹ ਦਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਜ਼-ਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ,ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਪਰ ਨਵੀਂ

ਰੌਣਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਦਾਣੇ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭੁੱਖ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬ-ਲਾ-ਕੇ-ਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਾ-ਣਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਰ

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ

ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਦਿ-ਮਾ-ਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.