24ਘੰਟੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਵੇਗਾ-ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਲਾਜਵਾਬ ਉਪਾਯ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਓ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀਡ਼੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਨਾ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾ-ਨ-ਸ-ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਇਲ

ਕੰ-ਪਿ-ਊ-ਟ-ਰ ਟੈ-ਲੀ-ਵਿ-ਜ਼-ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀਡ਼੍ਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਨਾ-ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਉਪਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਬਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਟੈ-ਲੀ-ਵਿ-ਜ਼-ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ

ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਨਾ-ਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਕ ਆਪਣੇ ਗ਼-ਲ-ਤ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਨਾ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਤੀ ਕਿਲੋ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੋ ਸੌ ਗਰਾਮ ਖੂ-ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੋ ਸੌ ਗਰਾਮ ਗਰਾਮ ਦੇ ਖੂ-ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ

ਭੋਜਨ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰ-ਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਖੂ-ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱ-ਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਾ ਮਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਨਾ-ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੇਦ ਜੱਦਾਹ ਬਣਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਦਾ ਨਾ-ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਤੇ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ-ਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਲਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ-ਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛ-ਪ-ਣ ਦੋ-ਸ਼ ਧਾ-ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗ-ਲ-ਤ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਟੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.