3 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬੁੱ ਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਿੰਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੈ-ਸ-ਲੀ-ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਬਰੱਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਲ ਲੈ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ।ਫਿਰ ਬਰੱਸ਼ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵੈ-ਸ-ਲੀ-ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਮਾਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਗੁਲਾਬੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਗੇ।5 ਤੋਂ 6ਮਿੰਟ ਇ ਦਾ ਹੀ ਵੈ-ਸ-ਲੀ-ਨ ਨਾਲ ਸ-ਕ-ਰ-ਬ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਦੀ

ਨਹੀ ਮਾ-ਰ-ਨਾ ਬਸ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਨੋ-ਰ-ਮ-ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿ ਥੇ ਵੈ-ਸ-ਲੀ-ਨ ਵੱਧ ਲਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੁਕੰਦਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪੀਸ ਕਟ ਲਓ ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਤੇ ਫਿ ਰ ਨਿੰਬੂ

ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਚੁਕੰਦਰ ਤੇ ਰ-ਗ-ੜ-ਣਾ ਹੈ ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰ-ਗ-ੜ-ਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰ-ਗ-ੜ-ਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁ ਲਾਂ ਤੇ ਰ-ਗ-ੜੋ ਗੇ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਧੋਅ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡ-ਰਾ-ਈ-ਨੈ-ਸ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੈ,ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗੀ |ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗ ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *