5 ਦਿਨਾਂ ਚ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ

ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਜੂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਉ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਕੇ

ਮੁਟਾਪਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਟਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਠ ਤੇ ਰਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹ

ਬਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ,ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਖੜਾਣਾ ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਾਂ ਨੂਂ ਅਕੜਾ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਵੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 300ml ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਜਹੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *