ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ 99% ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ-ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ ਅਸਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਆਪ ਇਹਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ ਹੈ,ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਲਈ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਉਸਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ,ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਲਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਖਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹ-ਲ-ਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸੇਕਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਹਿ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਜਗਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ‌ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *