ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 99% ਤੇਜ਼ ਕਰਦੂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਸਫੈਦ ਮਿਰਚ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੁਸਖੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋ-ਸ਼-ਨੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਫੈਦ ਮਿਰਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਦਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੌਂ-ਫ ਲੈਣੀਆਂ ਸੌਂ-ਪ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਥੱਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਸ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ-ਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾ-ਲ-ਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱ-ੜ-ਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀ-ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ ਆਪਾਂ ਮੁ-ਬਾ-ਇ-ਲ

ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ੈਦ ਗੋ-ਲ ਮਿਰਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋ-ਫ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ-ਦਾ-ਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਡੇਢ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਸੌਂਫ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ 10ਗਰਾਮ ਸਫੈਦ ਮਿਰਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ 1 ਚੱਮਚ ਲਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *