99% ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ-ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-56 ਰੋਗ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਲੇ-ਰੀ-ਆ,ਕੀ-ੜੇ, ਉ-ਲ-ਟੀ-ਆਂ, ਹਿਚਕੀ, ਚੰਗੀ ਭੁੱਖ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਖੂ-ਨ ਦਾ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ, ਪੇਚਸ਼, ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਦਿਮਾਗੀ ਦਰਦ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਦਸ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਲਓ।ਖਾਂਸੀ – ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ 25 ਪੱਤੀਆਂ,10 ਪੀਸੀਆਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ

200 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਅਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲੋ। ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲ ‘ਚ ਭਰ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਦਿਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੀਓ। ਖੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ੁਕਾਮ-ਖੰਘ — ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰਸ, ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੱਟੋ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।

ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਫ – ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰਸ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧਾਉਣਾ — ਜੇਕਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੱ-ਖਾ-ਪ-ਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋ-ੜ੍ਹ, ਚੰਬਲ ਅਤੇ ਖੁਰਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ।

ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ।ਸਿਹਤਮੰਦ – ਕੇਂ-ਦ-ਰੀ ਐ-ਰੋ-ਮੈ-ਟਿ-ਕ ਪਲਾਂਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰ-ਸ-ਟੀ-ਚਿ-ਊ-ਟ ਲਖਨਊ ਦੇ ਮਾ-ਹਿ-ਰਾਂ ਨੇ ਤੁਲਸੀ, ਓ-ਸੀ-ਮ-ਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਹ ‘ਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿ-ਸ਼ੇ-ਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਮਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕ-ਲੀ-ਨਿ-ਕ-ਲ ਟ-ਰਾ-ਇ-ਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਚਾਹ ਸਾ-ਬ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤਾ-ਜ਼-ਗੀ,ਜੋ-ਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰ-ਦਾ-ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾ-ੜੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਚਾਹ – ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ 10 ਹਰੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਨ ਕੇ ਪੀਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦ ਲਈ ਚੀਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ

ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਗੁਣ – ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ 30 ਸਾਫ਼ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ ਜੋ ਖੱ-ਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਓ।ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਜ-ਮਾਂ-ਦ-ਰੂ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ, ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਦੀ ਕ-ਮੀ, ਸਿਰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਉੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ,

ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ, ਮੋਟਾਪਾ, ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ, ਪੇ-ਚ-ਸ਼, ਬੇਚੈਨੀ, ਕ-ਬ-ਜ਼, ਗੈਸ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ, ਪੱਥਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ, ਗਠੀਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਏ’ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਧੱ-ਬੇ, ਕੋੜ੍ਹ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਝੁਰੜੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟ-ਹਿ-ਣੀ-ਆਂ, ਬੁ-ਖਾ-ਰ, ਖਸਰਾ (ਚੇਚਕ) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁ-ਖਾ-ਰ – ਤੁਲਸੀ ਦੇ 10 ਪੱਤੇ ਅਤੇ 4 ਲੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲੋ। ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਂ-ਗ ਨੂੰ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਪੀਓ। ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਓ। ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੀਓ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.