ਵੈਦ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਖਾਕੇ 108 ਸਾਲਾਂ ਬੁੱਢਾ ਬਣਿਆ ਮੁੰਡਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵੈਦ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਜ-ਵਾ-ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਚ-ਵ-ਨ-ਪ੍ਰਾ-ਸ਼, ਜੋ ਕੇ ਚਮਨ ਰਿ-ਸ਼ੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਮਨ ਰਿ-ਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ 108 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦਾ ਅ-ਰ-ਥ ਹੈ 54 ਇਸ ਵਿੱਚ 54 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਇਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ,

ਅਤੇ ਚਮਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਅ-ਕ-ਰ-ਸਿ-ਤ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਇਕ ਨੌ-ਜ-ਵਾ-ਨ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਚਮਨ ਵਿਚ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਨਪਰਾਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾ-ਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚ-ਮ-ਨ-ਪ-ਰਾ-ਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਲੋ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰ-ਖ ਪੁ-ਸ਼-ਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭ-ਸ-ਮਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾ ਰਾਜ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਦਿਲ, ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 7508400100,

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਵੈਦ ਲੋਕ

ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆਈ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.