ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀ ਲਵੋ ਫੇਰ ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ,ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਣ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈ-ੜੀ-ਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੇ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ,

ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਤੁਲਸੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਜਾਂ ਫ-ਲੂ ਦੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ,ਲੋਂਗ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵੋ । ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋ-ਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋ-ਗ ਸ਼ਮਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਟਾਈਮ ਤੁਲਸੀ ਤੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ

ਪੀਵੋ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕਲੀ ਤੁਲਸੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ,ਹਰਟ ਬ-ਲੌ-ਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈ-ੜੀ-ਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ-ਨਾ-ਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤ-ਨਾ-ਅ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ।,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *