ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਦੁਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁ-ਫ਼-ਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਦ-ਵਾ-ਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅ-ਨੁ-ਸਾ-ਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਾ ਵਲੀ ਬੰਬੀ ਤੇ ਇਕ ਬਜੁਰਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐ-ਡ-ਰੈੱ-ਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾ-ਹ-ਰ-ਲੀ-ਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪੀ-ੜ੍-ਹੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦ-ਵਾ-ਈ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦ-ਵਾ-ਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਕੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.