ਇੱਕ ਨੀਂਬੂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਾ ਇਸ ਦਾ ਟੋ-ਟ-ਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਭੁੱ-ਲ-ਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ

ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁੰ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਚੌ-ਰਾ-ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਧਿ-ਆ-ਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਪਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ,

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਗਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ , ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਿਬੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾ-ੜੀ-ਆਂ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੈਣ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ

ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਖੁਬੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋ-ਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁ-ੜ-ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.