ਮੁਰਦੇ ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ-ਰੀ-ਰ-ਕ ਤੌਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਤਲਾ ਹੈ।* ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜ-ਨ-ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਗਾ-ੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੀਆ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ

9915335687 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾ-ਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਆਸ਼ਰਮ ਨੰਗਲ ਰੋਡ ਰੋਪੜ ਇਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ-ਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ

ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਮਰਦਾਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵਿਚ ਗਾ-ੜਾ-ਪ-ਨ ਆਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *