ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੱਟਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਕ-ਲ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਕ-ਲ ਵਰਗੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ

ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਸਣ ਦੀ ਕਲੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਲਸਣ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁ-ਕਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕਰਨ।ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਜਿਆਦਾ ਪੀਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਇ-ਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਰੱਖਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀ-ੜੀ ਸਿ-ਗ-ਰੇ-ਟ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੀ

ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇ ਮੋ-ਢਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਹਿ-ਲਾ-ਉ-ਣ ਵਾਲੀ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਥੋਡੀ ਸ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਕ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਗਗਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *